Market > Essential

Essential

Blog
com.blog.essential
1.0.0
$10 $5

Các chức năng của Blog:

  1. Hiển thị các bài viết theo lượt view
  2. Hiển thị các bài viết theo ngày xuất bản
  3. Hiển thị các bài viết theo lượt bình chọn của người dùng
  4. Hiển thị các danh mục bài viết
  5. Hiển thị chi tiết của bài viết
|
|